Fra og med 01. Januar 2020 gjelder følgende priser:

 

NB!

* Prisene gjelder per påbegynte døgn

* Gyldig vaksinasjonsattest må fremvises ved levering av hund og katt

Hundepensjonat 

Fullpensjon 1 hund -  300 kr

Fullpensjon 2 hunder fra samme eier / i samme bås - 450 kr

Fullpensjon 3 hunder fra samme eier / i samme bås - 600 kr

Kattepensjonat 

Fullpensjon  -  150 kr