Fra og med 01. Januar 2019 gjelder følgende priser:

 

Hundepensjonat

Fullpensjon  -  280 kr per døgn

Kattepensjonat

Fullpensjon  -  150 kr per døgn

 

NB!

* Prisene gjelder per påbegynte døgn

* Gyldig vaksinasjonsattest må fremvises ved levering av hund og katt